РуководствоНачелник службе - Александар Мартиновић, дипл. инжењер

Шеф одељења енергетике - Томислав Цветковић, дипл. маш. инж.

Шеф одељења исхране - Милошевић Биљана, виши дијететичар

Шеф одсека за санитарни надзор - Наташа Ракић, дипл. санитарни инж.

Шеф одсека ФТО - Алекса Златарић

Службе