РуководствоНачелник службе - Данијела Мaрковић, дипл. инж. електротехнике

Шеф одељења услужних делатности - Томислав Цветковић, дипл. маш. инж.

Шеф одељења исхране - Милошевић Биљана, виши дијететичар

Шеф одсека за санитарни надзор - Наташа Ракић, дипл. санитарни инж.

Шеф одсека ФТО - Алекса Златарић

Шеф одсека сервиса медицинских апарата -

Службе