ИсторијатПочетак рада Службе трансфузије везан је за 1960. годину и формирање Кабинета за трансфузију у оквиру хируршке службе. Рад у служби тада су обављали трансфузисти – медицински техничари који су додатно завршили курсеве на којима су се оспособили за бављење овим специфичним послом. Помоћ у раду у том периоду су им пружали лекари са искуством.
Повећањем обима посла пре свега у оперативним хируршким гранама кабинет организационо прераста у Службу трансфузије.
Службе