О намаСлужба трансфузије данас представља слику дугогодишњег настојања да се у свакодневни рад уведу принципи европске трансфузиологије. Налази се у централном делу комплекса Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац.
Специфичне процедуре у служби трансфузије обављају три лекара специјалисте трансфузиологије, 13 техничара, једна сервирка и једна спремачица. Све активности у служби одвијају се уз присуство лекара у преподневној и поподневној смени.
Као млада мултидисциплинарна грана медицине трансфузиологија је тесно повезана са бројним специјалистичким службама наше болнице.
Службе