Опсег делатностиДелатност се одвија у два смера: амбулантни и теренски рад са јединственим задатком да се у раду са добровољним даваоцима обезбеде довољне резерве крви и крвних продуката за лечење пацијената у нашој болници. Наш мото је да крв чека пацијента. Незаобилазни пункт у раду службе представља серолошка лабораторија која последњих година добија нове просторне и техничке димензије. Постепено се уводи одређивање крвних група А,Б,О система, Рх, Д антигена, ДАТ помоћу ИД картица.
Контрола узорака крви на трансмисивне болести ДДК обављала се помоћу АКСИМ апарата имуноензимским тестовима треће генерације, али због економске ситуације поново смо прешли на полуаутоматско обрађивање. Месечно амбулантно и на терену примимо просечно око 350 добровољних давалаца. Потребе за обезбеђење довољних резерви крви планирају се у оквиру принципа самодовољности. Салу за пункције попуњавају три наменска кревета за узимање крви. У њој се налази моћна центрифуга са хлађењем где почиње процес добијања компонената крви. Супортивна терапија која се спроводи на одељењима наше болнице управо се ослања на овај сегмент рада службе. У оквиру службе посебно место заузима процедура аутологне трансфузије – поступак при којем постоји могућност да пацијент за планиране операције сам обезбеди крв. Процедура аутологне трансфузије примењује се већ 16 година.
Рад са трудницама чини посебан сегмент свеукупног рада, а и чланство у Рх клубу и сарадња са Институтом за трансфузију у Београду. Све наведено указује да се рад у служби организује по принципу тимског рада. Незаобилазни сегмент управо овог рада је мобилна екипа. Она је формирана са циљем да што тешње сарађује са добровољним даваоцима, организацијом Црвеног крста Шабац и Друштвом добровољних давалаца при њему. Мобилну екипу сачињавају лекар специјалиста, два до три техничара по потреби и сервирка. За обављање својих активности мобилна екипа користи санитетско возило Опште болнице. Из свега наведеног наслућује се веома специфичан рад службе где даваоци крви долазе, добровољно донирају крв и јавно се тестирају у нашој лабораторији за трансмисивне болести. У последње две године рад са добровољним даваоцима проширује и формирање регистра донатора костне сржи, а у задњих пола године и активно учешће промотера донаторских картица ткива и органа.
За исказане резултате и професионални однос према раду служба трансфузије је јавно похваљена и на тај начин још једном промовисала озбиљност и константност у раду. Све то додатно мотивише особље службе да се са благошћу и осмехом обраћају сваком добровољном даваоцу и на тај начин врше мисију добровољног давалаштва.
Службе