РуководствоНачелник службе - Др Момчило Лазић

Шеф одсека за спец. - консултативне прегледе - Др Трифун Стајчић

Шеф одељења за стандардно лечење и негу -

Главна сестра службе - вмс Драгана Лукић .

Блок сестра одељења за стандардно лечење и негу вмс Слађана Митровић .

Блок сестра специјалистичких амбуланти вмс Дивна Веселиновић .
Службе