РуководствоНачелник службе - Др Момчило Лазић

Шеф одсека за спец. - консултативне прегледе -

Шеф одељења за стандардно лечење и негу - Др Трифун Стајчић

Главна сестра службе - вмс Драгана Лукић .

Блок сестра одељења за стандардно лечење и негу вмт Бранко Недић.

Блок сестра специјалистичких амбуланти вмс Дивна Веселиновић .
Службе