Задовољство услугамаУ процесу сталног унапређења квалитета рада у здравственим установама, који је почео на иницијативу Министарства здравља 2004. године, обављено је испитивање задовољства корисника радом здравствених установа у Републици Србији.


ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА БОЛНИЧКИМ ЛЕЧЕЊЕМ 2015.

Корисници болничког лечења исказали су врло добар степен задовољства на свим одељењима опште болнице у Шапцу, са просечним оценама око 3,72.Задовољство корисника  (болнице) - 2015
  Шабац
Специјалистичке амбуланте 4,27
Болничко лечење 4,34
Запослени 3,20


Анализа анкете: Специјалистичке амбуланте 2015 - ОБ Шабац (.пдф формат)

Анализа анкете: Задовољство запослених 2015 - ОБ Шабац (.пдф формат)

Анализа анкете: Болничко лечење 2015 - ОБ Шабац (.пдф формат)

Анализа анкете: Показатељи квалитета рада 2011 до 2014 - Завод за јавно здравље (.пдф формат)

Анализа анкете: Задовољство запослених 2012 - Завод за јавно здравље (.пдф формат)

Анализа анкете: Задовољство корисника болничким лечењем и специјалистичким амбулантама 2012 - Завод за јавно здравље (.пдф формат)

Анализа анкете: Специјалистичке амбуланте 2011 - ОБ Шабац (.пдф формат)

Анализа анкете: Специјалистичке амбуланте 2011 - Завод за јавно здравље (.пдф формат)

Анализа анкете: Болничко лечење 2011 - ОБ Шабац (.пдф формат)

Анализа анкете: Болничко лечење 2011 - Завод за јавно здравље (.пдф формат)

Анализа анкете: Задовољство запослених 2011 - ОБ Шабац (.пдф формат)

Анализа анкете: Задовољство запослених 2011 - Завод за јавно здравље (.пдф формат)