Ценовник услуга

Сва лица која су осигураници РЗЗЗО ( имају оверену здравствену књижицу) плаћају лечење по фактурним ценама које је утврдио Управни одбор РЗЗЗО Београд који се може видети на сајту Републичког завода за здравствено осигурање.

За остале примењује се следећа одлука:

У складу са Одлуком Управног одбора Опште болнице Шабац од 04. 06. 2007. године, и члана 61, 111 и 112 Закона о здравственом осигурању Сл. гласник 107/05 и 109/05 у вези здравствене заштите која се не обезбеђује обавезним здравственим осигурањем – плаћају осигураници, доносим следећу

О Д Л У К У

 • 1. У СТАЦИОНАРУ
  • 1.1. Сва лица која нису осигураници РЗЗЗО (немају здравствену књижицу или ако је иста неоверена) плаћају лечење по фактурним ценама које је утврдио Управни одбор РЗЗЗО Београд.
  • 1.2. Лечење акутног пијанства, плаћају здравствене услуге сва лица до момента отрежњења – могуће вербалне комуникације и износи 2.500,00 динара, а услуге после постигнуте вербалне комуникације се фактуришу редовно РЗЗЗО Београд – припадајућој филијали.
 • 2. У АМБУЛАНТИ
  • 2.1 Поједине здравствене услуге наведене у прегледу које се пружају у специјалистичким амбулантама (немају здравствену књижицу или ако је иста неоверена, као и на лични захтев), плаћају се по ценама у доле наведеном прегледу.
  • 2.2. Поједине здравствене услуге наведене у прегледу а које се пружају у стационару (немају здравствену књижицу или ако је иста неоверена, као и на лични захтев), као и наведене услуге које не падају на терет РЗЗЗО (плаћају пацијенти) плаћају се по доле наведеним ценама.
 • 3. Све остале здравствене услуге које се пружају у свим специјалистичким амбулантама, а нису наведене у доле приложеном прегледу, наплаћују се фактурним ценама увећаним за 100%.
 • 4. За све дијагностичке услуге које нису наведене у доле приложеном прегледу, лица која немају здравствену књижицу или ако је иста неоверена, као и на лични захтев (биохемијска лабораторија, микро биолошка лабораторија, физикална медицина, патологија, Рö и др.), плаћају фактурну цену увећану за 100%.
 • 5. Запослени у Општој болници Шабац, чланови УО, пензионери Опште болнице Шабац и ЗЦ ”Лаза К. Лазаревић”, као и запослени ДЗ Шабац, ДЗ Коцељева и ДЗ Владимирци се ослобађају плаћања услуга које не падају на терет РЗЗЗО Београд под редним бројем 20, 21 и 22. 5.1. Запослени у Општој болници Шабац се ослобађају плаћања услуга под редним бројем 17, 18 и 19.

ЦЕНЕ ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ ОД 01. 02. 2008- ме године.

Општа болница Шабац
Директо
Прим. др Горан Малетић

Назив услуге  
01. Стављање и вађење спирале – услуга 1000
02, Специјалистички преглед 500
03. Специјалистички преглед примаријуса и субспецијалисте 600
04. Стандардни ултразвучни прелед абдомена 1000
05. Хладни апсцес-пункција 600
Естетске корекције органа и делова тела:
06. Ухо-корекција мањих деформитета ушне шкољке (по уху) 6000
07. Ухо-реконструкција ушне шкољке – салистир 10000
08. Лице – З пластика 10000
09. Лице-истањивање режња 6800
10. Дермабразија-мања 4500
11. Дермабразија-већа 5500
12. Блефаропластика доњег капка 5500
13. Ексцизиција ожиљка лица – мањег 4500
14. Ексцизиција ожиљка лица –већег 5500
15. Ринопластика корективна 8000
16. Корекција отапостазе 4500
17. Вештачки прекид трудноће у локалној анестезији 5000
18. ештачки прекид трудноће у општој анестезији 8000
19. Вештачки прекид трудноће преко 10 недеља старости у интравенској анестезији која се одобрава комисијски 12000
20. Лапароскопска операција жучне кесе 20000
21. Лапароскопска операција херније 20000
22. Лапароскопска операција у гинекологији 15000
За кориснике на лични захтев без упута цена на скенеру је:
23. Глава 7000
24. Кичма 7000
25. Грудни кош 10000
26.    
27.    
28.    
29.