Кућни ред за стационарне пацијенте

Поштовани пацијенти,
У циљу бржег испитивања и лечења за време хоспитализације, потребна је Ваша сарадња и придржавње наведеног кућног реда:
Приликом планираног пријема у болницу потребно је понети следећа документа:
1. Упут од изабраног лекара
2. Оверену здравствену књижицу
3. Важећу личну карту
4. Медицинску документацију (лабораторијски налази, рентген снимци и сл.)
Пријем болесника у ургентним ситуацијама врши се без документације, али се у току хоспиталног лечења мора што пре доставити.
Дневни ред:
Ценећи специфичности различитих служби Опште болнице, усвојили смо дневни ред који има следећи карактер:
06:00 – 08:00
– Буђење
– Јутарња тоалета
– Здравствена нега
– Припрема за визиту
12:00 – 18:00
– Ручак
– Посете: уторком и четвртком од 1З:30 -15:00
                и суботом и недељом од 14:00 -16:00
– Поподневни одмор
– Ужина за пацијенте на специјалном дијететском режиму
– Здравствена нега
– Терапеутске интервенције
08:00 – 12:00
– Доручак
– Одељенска визита
– Дијагностичке и терапеутске интервенције
– Здравствена нега
– Ужина за пацијенте на спец. дијететском режиму
18:00 – 21:00
– Вечера
– Здравствена нега
– Терапеутске интервенције
– Ноћни одмор / спавање
У циљу одржавања кућног реда, у болници се не дозвољава:
– Пушење у болесничким собама, осталим просторијама и кругу болнице
– Уношење и конзумирање алкохола и наркотика
– Бацање отпадака и хране на места која нису предвиђена за исто
– Уништавање болничког инвентара
– Напуштање одељења без сагласности лекара и медицинске сестре – техничара
– Међусобно посећивање болесника по одељењима
– Посета деце до 7 година старости
– Употреба решоа и других грејних тела
За време боравка у болници дозвољава се:
– Тихо слушање музике
– Коришћење трпезарије за пријем посете, читање новина, гледање ТВ пријемника
– Коришћење парка болнице за шетњу, уколико то Ваше здравствено стање дозвољава
Давање информација:
Све информације о пацијенту, можете добити од стране начелника службе, ординирајућег или дежурног лекара, сваког дана у периоду од 1330 -1400 у просторијама за давање информација.
Ваше мишљење:
Уколико желите да изразите Ваше задовољство или незадовољство током боравка у нашој установи, можете то учинити путем књиге утисака или кутија за похвале и жалбе, које се налазе на сваком одељењу.

Преузмите Кућни ред за стационарне пацијенте (.pdf формат)

Менаџмент Опште болнице Шабац