Болничка апотека

Служба  Болничка апотека обавља фармацеутску здравствену делатност у складу са законским прописима и правилницима, као и у складу са смерницама Добре апотекарске праксе, а све у циљу :

  • Одговорног снабдевања лековима и медицинским средствима

  • Обезбеђивања рационалне фармакотерапије ради лечења,побољшавања и одржавања квалитета живота пацијената

  • Континуираног процеса побољшања употребе лекова и медицинских средстава. Апотека пружа све потребне информације везане за лекове и терапију, као и целокупан санитетски материјал