Јавне набавке

 • Обавештење о закљученом уговору за преговарачки поступак П02/20 – остали уградни материјал (Обавештење о закљученом уговору)
 • Обавештење о закљученом уговору јавне набавке малих вредности 15/20  (Обавештење о закљученом уговору)
 • Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 10/20 – Услуга провајдера за електронске комуникације (Обавештење о закљученом уговору)
  Наручилац обавештава о обустави пртеговарачког поступка бр. П02/20 за партију 1 (Одлука)
 • Наручилац обавештава о закљученом уговору ЈН 5/20 вакутејнери, тест траке и остали потрошни материјал за биохемијску лабораторију (Обавештење о закљученом уговору))
 • 23.03.202. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 13/20 (Обавештење о закљученом уговору)
 • 20.03.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку 10/20. Предмет јавне набавке су услуге провајдера за електронске комуникације (Одлука)
 • 20.03.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку 15/20. Предмет јавне набавке је потрошни материјал за медицинске апарате и опрему. (Одлука)
 • 20.03.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку 06/20. Предмет јавне набавке је набавка средстава за хигијену.(Одлука)
 • 19.03.2020. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку број (09/20), предмет јавне набавке је храна. (Конкурсна документација) (Позив)
 • 18.03.2020.Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку 13/20 – Предмет јавне набавке су услуге одржаваља немедицинске опреме. (Одлука)
 • 17.03.2020. Потенцијални понуђач се обратио наручиоцу ради појашњења конкурсне документације у отвореном поступку набавке санитетског потрошног материјала, бр. ЈН 8/20 (Појашњење)
 • 16.03.2020. Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда – бр. П02/20  (Конкурсна документација) (Обавештење)
 • 09.03.2020. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број (10/20) Услуге провајдера за електронске комуникације (Конкурснa документацијa са моделом уговора) (Позив)
 • 09.03.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 03/20 – Предмет јавне набавке је гориво. (Обавештење о закљученом уговору)
 • 09.03.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о измени конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 15/20 – Предмет јавне набавке је потрошни материјал за медицинске апарате. (Конкурсна документација)
 • 09.03.2020. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број (13/20) Одржавање немедицинске опреме (Конкурсна документација са моделом уговора) (Позив)
 • 05.03.2020. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број (15/20) Потрошни материјал за медицинске апарате (Конкурсна документација са моделом уговора) (Позив)
 • 05.03.2020. ПОЗИВ за подношење понуда за јавну набавку број (08/20) Санитетски потрошни материјал (Конкурсна документација са моделом уговора) (Позив)
 • 05.03.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку број 05/20 – Предмет јавне набавке вакутејнери, тест траке и остали потрошни материјал за биохемијску лабораторију. (Обавештење о закљученом уговору)
 • 04.03.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку број 03/20 – Предмет јавне набавке је Храна. (Обавештење о закљученом уговору)
 • 27.02.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 04/20 – Предмет јавне набавке је одржавање информатичких апликација. (Обавештење о закљученом уговору)
 • 27.02.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 09/20 – Предмет јавне набавке су услуге одржавања SLIS-a и програма електронске фактуре. (Обавештење о закљученом уговору)
 • 27.02.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у преговарачком поступку 01/20 – Предмет јавне набавке је храна. (Одлука)
 • 24.02.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 12/20 – Предмет јавне набавке је остали уградни материјал. (Обавештење о закљученом уговору)
 • 24.02.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 08/20 – Предмет јавне набавке је осигурање. (Обавештење о закљученом уговору)
 • 24.02.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 09/20 – Предмет јавне набавке је одржавање SLIS-a и програма електронске фактуре (Одлука)
 • 24.02.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 04/20 – Предмет јавне набавке је одржавање информационих апликација.(Одлука)
 • 24.02.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 03/20 – Предмет јавне набавке је гориво. (Одлука)
 • 20.02.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци отворени поступак 03/20 – Предмет јавне набавке је храна (Одлука)
 • 20.02.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 05/20 – Предмет јавне набавке су грађевински радови. (Обавештење о закљученом уговору)
 • 20.02.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 07/20 – Предмет јавне набавке је одржавање имовине у вешерају. (Обавештење о закљученом уговору)
 • 20.02.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 08/20 – Предмет јавне набавке је осигурање имовине и лица. (Обавештење о закљученом уговору)
 • 20.02.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 12/20 – Предмет
 •  
 • јавне набавке је остали уградни материјал. (Одлука)
 • 20.02.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о донетој одлуци о додели уговора у јавној набавци мале вредности 11/20 – Предмет јавне набавке је преузимање отпада. (Одлука)
 • 20.02.2020. Наручилац обавештава све понуђаче о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности број 06/20 – Предмет јавне набавке је одржавање и регистрација возила. (Обавештење о закљученом уговору)