Историјат

Почеци развоја здравства у Шапцу датирају још од 1826. г. када је почела да ради прва болница. Чињеница је да то није била типична болница, радило се о два одељења у приватној кући, од којих је једно било намењено пацијентима, друго лекарима. О свему овом, користећи изворе, проф. др Тихомир Ђорђевић пише у делу „Медицинске прилике у Србији за време прве владе кнеза Милоша Обреновића“ ( Београд, 1938., друго издање). Проф.др Ђорђевић, између осталог, бележи:

„Прву болницу налазимо, такође, у Шапцу, тек 1826.г. Њу је за варош Шабац установио Јеврем Обреновић. Састојала се из једне велике собе, у којој „обдржавају се болесници“ и једне мање, у којој је становао „доктор хошпитељски“.

Један од првих лекара у Шапцу био је др Јован Стејић, који је своју лекарску праксу започео 1929. године.

Прва права болница у Шапцу је подигнута 1865. године. Са радом је почела 01.09.1866. године. Имала је 4 болесничке собе са 16 кревета. Ова болница је указом Министарства народног здравља од 01. марта 1921. године проглашена болницом првог реда.
У међувремену је др Аврам Винавер допремио први рентген апарат у Шабац. Почетком 20. века оснивају се интерно и хируршко одељење, које је крајем 1905.г. Министарство унутрашњих дела издвојило, а за шефа је постављен др Михаило Дуњић. Др Дуњић је био први специјалиста хирургије у Шапцу.

Зграда болнице није могла да задовољи потребе града и гравитирајуће околине, те се интензивно радило на проширењу болничког простора. Уочи Другог светског рата почиње изградња нове болнице већег капацитета. Зграда је завршена пред крај рата и у њу су смештени хируршко, гинеколошко, женско интерно и део очног одељења.

Педесетих година прошлог века створено је мноштво самосталних здравствених станица, амбуланти и диспанзера. Истовремено је растао број болесника који гравитирају овој установи. Све то је резултирало спајањем свих медицинских установа. Тако је 1960. године формиран Здравствени центар.

У току следеће године Здравственом центру су припојене све три апотеке, па је дошло до промене имена ове установе у Медицински центар. Захваљујући првенствено тадашњем руководству, посебна пажња се посвећује стручном усавршавању запослених, као и опремању и проширењу капацитета.

25. јуна 1976. године почела је изградња још једног објекта, пре свега за потребе хируршких служби. Радови су завршени 23. маја 1980. г., када је Шабац добио за то време најсавременији објекат који је назван “нови хируршки блок“.

Медицински центар под тим именом постојао је до 01. октобра 1990. године када добија ново име – Здравствени центар “Др Лаза К. Лазаревић“. У Здравственом центру “Др Лаза К. Лазаревић“ пружане су услуге здравствене заштите на примарном и секундарном нивоу. Рад се одвијао у организационим јединицамна у чијем саставу су биле службе и одсеци.

Дуже од једне и по деценије Здравствени центар функционисао је на овај начин. Потом, 15. априла 2007. г. Долази до нове организације ове здравствене установе, па од Здравственог центра “Др Лаза К. Лазаревић“ настају четири самосталне установе и то: Општа болница Шабац, Дом здравља Шабац, Дом здравља Владимирци и Дом здравља Коцељева.

Општа болница Шабац под овим именом постоји до 20. јула 2011. г. када Управни одбор установе, после иницијативе здравствене и културне јавности, доноси одлуку о промени имена у Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац. Име лекара, великог хуманисте и једног од наших најзначајнијих књижевних стваралаца, рођеног у Шапцу 1851.г.,  које с поносом носи шабачка болница, начин је да се укаже на значај његовог дела и дугу здравствену традицију у нашем граду.