О нама

Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац je модерна здравствена установа секундарног нивоа која пружа услуге из свих области здравствене делатности осигураницима из Мачванског округа. У нашој болници је 1109 запослених у сталном радном односу, 30 је ангажовано на одређено време. Од тога је 188 лекара, 618 сестара, 297 немедицинских радника. Ове бројке, али и чињеница да ка нашој установи гравитира више од 250.000 пацијената. довољно говоре о сложености њеног функционисања, јер је у исто време неопходно обезбедити квалитетну здравствену заштиту, али и добре услове за рад запослених, што значи савремену и поуздану опрему и едукацију запослених.

Организационе целине у Општој болници „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац су: Сектор за интернистичке гране медицине, Сектор за хируршке гране медицине, Сектор поликлиничких служби за обављање заједничких медицинских послова и вансекторске службе.

Основни циљ и најважнији задатак наше установе је пружање што квалитетније здравствене заштите, стварање добрих услова за рад запослених и њихова едукација, како бисмо, као лидер у овој области, спремно одговорили на све изазове важног посла који нам је поверен.