Организациона шема

Управни одбор >

Председник УО
Дипл. економиста Радивој Мићић
Чланови УО
Проф. др Иван Пауновић, члан
Дипл. правник Владимир Бојић, члан
Дипл. економиста Марина Митровић, члан
Др Милан Грујић, члан из установе
Др Душко Сибинчић, члан из установе
ВМС Слађана Јанковић, члан из установе

Надзорни одбор >

Председник НО
Славко Радовановић, дипл. ецц.
Чланови НО
Невенка Симић, дипл.ецц., члан
Др Дарко Вукојчић, спец. гинеколог, члан из установе
вмт Горан Тодић, ртг техничар, члан из установе

Етички одбор >

Из реда запослених здравствених радника ОБ Шабац чланови Етичког одбора су:
Др Дејан Максимовић – председник
Др Љиљана Тодоровић
Др Сњежана Пупавац – Стојановић
Др Славица Нешковић
Др Бојана Грујић                                                                                                                                                                                                                                                                          

Из реда грађана са завршеним правним факултетом чланови Етичког одбора су:
Милена Симић
Иван Ковић

 

Руководећи тим – менаџмент Опште болнице Шабац >

вд Директор-а
др Слободан Поповић

Помоћник директора за интернистички сектор
Прим. др Снежана Ковачевић

Помоћник директора за сектор поликлиничких служби
др Милан Грујић

Помоћник директора за хируршки сектор
др Миломир Максимовић

Главна медицинска сестра
Вмс Данијела Ђурашковић

Стручни савет Опште болнице Шабац >

Стручни савет ОБ Шабац
Прим. др Нада Панић Јелић, председник
Др Небојша Дакић
Др Душко Сибинчић
Др Зоран Ђурковић
Др Владимир Југовић
Др Бранислав Авдаловић
Др Милан Грујић

Комисија за унапређење квалитета рада ОБ Шабац
Др Душко Сибинчић специјалиста оториноларинголог
Др Снежана Михаиловић, специјалиста инфектолог
Др Јелена Милошевић, специјалиста дечје неурологије
Др Владимир Југовић, специјалиста клиничке фармакологије
Вмс Данијела Ђурашковић, главна сестра ОБ Шабац

Сви директори Опште болнице Шабац >