Организациона шема

Управни одбор >

Председник УО
дипл. економиста Радивој Мићић
Чланови УО
проф. др Иван Пауновић, члан
дипл. економиста Марина Митровић, члан
др Милан Грујић, члан из установе
др Душко Сибинчић, члан из установе
вмс Слађана Јанковић, члан из установе

Надзорни одбор >
 

Етички одбор >

Из реда запослених здравствених радника ОБ Шабац чланови Етичког одбора су:
др Дејан Максимовић – председник
др Љиљана Тодоровић
др Сњежана Пупавац – Стојановић
др Бојана Грујић                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Руководећи тим – менаџмент Опште болнице Шабац >

вд Директор-а
др Слободан Поповић

Помоћник директора за интернистички сектор
др Миливоје Ђурић

Помоћник директора за хируршки сектор
др Миломир Максимовић

Помоћник директора за немедицински сектор
дипломирани економиста Гордана Марковић

Помоћник директора за сектор поликлиничих служби за обављање заједничких медицинских послова
др Славица Ђурић

Помоћник директора за унапређење квалитета рада, болничке инфекције и стандарде.
др Јасмина Максимовић

Главна медицинска сестра
Вмс Данијела Ђурашковић

Стручни савет Опште болнице Шабац >

Стручни савет ОБ Шабац
Прим. др Љиљана Станимировић, председник

др Миливоје Ђурић
др Зоран Ђурковић
др Зоран Славујевић
др Бранислав Авдаловић
др Милан Грујић
др Небојша Дакић

Комисија за унапређење квалитета рада ОБ Шабац

др Јасмина Максимовић, специјалиста анестезије са реуматологијом
др Душко Сибинчић, специјалиста оториноларинголог
др Снежана Михаиловић, специјалиста инфектолог
др Јелена Милошевић, специјалиста дечје неурологије
Вмс Данијела Ђурашковић, главна сестра ОБ Шабац

Хируршки сектор >
Служба опште хирургије
др Миломир Максимовић, начелник службе
вмс Биљана Ћирић, главна сестра 

др Трифун Стајчић, начелник службе
вмс Драгана Лукић, главна сестра 
 
др Душко Сибинчић, начелник службе
др Милутин Икодиновић, шеф одсека максилофацијалне хирургије
вмс Тања Зејак, главна сестра 
 
др Александар Лукић, начелник службе
вмс Добрила Мићић, главна сестра 
 
 

 

Интернистички сектор >
др Биљана Живановић, начелник службе
вмс Слађана Јовановић, главна сестра
Прим. др Љиљана Станимировић, начелник службе
вмс  Верица Миловановић, главна сестра 
 
др Сњежана Пупавац – Стојановић, начелник службе
вмс Јасмина Лазић, главна сестра 
 

 

Немедицински сектор >
 
дипломирани правник Слободан Лазић, начелник службе
 
дипломирани економиста Биљана Крсмановић-Новаковић, начелник службе
 
дипломирани инжењер Александар Мартиновић, начелник службе
 
Ненад Алексић  в.д. начелника службе
 
 
Одговорна лица>
 
Лице за безбедност и здравље на раду
Јелена Арсеновић од 08.09.2007. године
 
Одговорно лице за заштиту од пожара
Предраг Пајић од 07.06.2019. године 
 
Одговорно лице за информације од јавног значаја 
Др Бранко Васић од 30.03.2021. до 05.04.2023. године
Мр. пх Бојана Поповић од 05.04.2023. године
 
Одговорно лице за заштиту од јонизујћег зрачења 
Др Борисав Лукић до 01.06.2022. године
Др Гордана Филиповић од 10.08.2022. године
 
Одговорно лице за медицински отпад и животну средину
Наташа Ракић од 31.01.2011. године 
 
Одговорно лице за послове безбедности, одбране и ванредних ситуација 
Томислав Цветковић од 26.07.2019. године 
 
Одговорно лице за донације
Биљана Крсмановић од 23.12.2019. године