Организациона шема

Управни одбор >

Председник УО
Дипл. економиста Радивој Мићић
Чланови УО
Проф. др Иван Пауновић, члан
Дипл. правник Владимир Бојић, члан
Дипл. економиста Марина Митровић, члан
Др Милан Грујић, члан из установе
Др Душко Сибинчић, члан из установе
ВМС Слађана Јанковић, члан из установе

Надзорни одбор >

Председник НО
Славко Радовановић, дипл. ецц.
Чланови НО
Невенка Симић, дипл.ецц., члан
Горан Илић, дипл. ецц., члан
Др Дарко Вукојчић, спец. гинеколог., члан из установе
вмт Горан Тодић, ртг техничар, члан из установе

Етички одбор >

Из реда грађана чланови Етичког одбора су:
Александра Лукић, дипл.правник – адвокат из Шапца
Милица Мијаиловић, дипл.правник – судијски помоћник у Вишем суду у Шапцу
Из реда запослених здравствених радника ОБ Шабац чланови Етичког одбора су:
Прим. др Драгица Петровић – председник
Др Љиљана Тодоровић
Др Бранко Мајсторовић
Др Сњежана Пупавац – Стојановић
Др Славица Нешковић

Руководећи тим – менаџмент Опште болнице Шабац >

вд Директор-а
др Слободан Поповић

Помоћник директора за интернистички сектор
Прим. др Снежана Ковачевић

Помоћник директора за сектор поликлиничких служби
др Милан Грујић

Помоћник директора за хируршки сектор
др Миломир Максимовић

Главна медицинска сестра
Вмс Данијела Ђурашковић

Стручни савет Опште болнице Шабац >

Стручни савет ОБ Шабац
Др Драган Танасић, председник
Др Небојша Дакић
Др Душко Сибинчић
Др Зоран Ђурковић
Др Владимир Југовић
Др Бранислав Авдаловић
Др Ненад Видић

Комисија за контролу показатеља квалитета рада ОБ Шабац
Др Снежана Михаиловић, специјалиста инфектолог
Др Драган Танасић, специјалиста интерниста
Др Владимир Петровић, специјалиста опште хирургије
Др Петар Маричић, специјалиста радиологије

Сви директори Опште болнице Шабац >