Мисија и Визија

Мисија

Општа болница Шабац пружа безбедну, доступну, и свеобухватну здравствену заштиту становницима Мачванског округа .
У складу са Националном здравственом политиком, користећи све ресурсе, савремене медицинске технологије, тимским радом унапређујемо квалитет здравствене заштите.

Визија

Општа болница Шабац има за циљ ЛИДЕРСКУ позицију у региону, са јасном стратегијом достизања препоручених стандарда у области здравствене заштите и заштите животне средине.