Даровали Службу дијализе за свој јубилеј

Фирма „Ђолекс“ донирала вредне апарате Општој болници Шабац

– изворни приказ текста доступан на линку  > 2-4-03-Darоvali sluzbu dijalize za svoj jubilej