Декубитуси и програм за негу рана -улога сестре

Вмс  Данијела Јовановић одржала је још 1 предавање на актуелну тему из здравствене неге.     Овај стручни скуп у организацији наше установе акредитован је са 1 бодом.