Година која је показала праве хероје

Др Слободан Поповић, директор Опште болнице “Др Лаза К.Лазаревић” Шабац

– изворни приказ текста доступан на линку  > 17-31-12- Godina koja je pokazala prave heroje