Нова дијагностичка опрема

Тренд набављања савремене медицинске опреме, која континуирано стиже у Општу болницу Шабац, се наставља и у овој години. Током јануара посредством Републичког фонда здравственог осигурања смо добили апарат за електрокардиографију, као и системе за мерење пулсне оксиметрије и капнографије.  

Један од најсавременијих ЕКГ апарата који се тренутно могу набавити, је од данас у функцији у Коронарној јединци Службе за интерну медицину.  Модел „Кардиофакс М ЕЦГ-2350“ реномираног јапанског произвођача „Нихон Кохден“ је интероперабилни, преносни 12-канални апарат са исто толико одвода. Поседује је ЛЦД екран у боји, алфанумеричку тастатуру, батеријско или мрежно напајање, уз заштиту од дефибрилације. Специјални интегрисани софтвер врши анализу и реконструкцију сигнала, уз чување до три хиљаде ЕКГ записа. Исписивање очитаних резултата врши се у папирној форми, а подаци у електронској форми се могу пренети бежичним путем на рачунар, или по потреби, проследити у друге здравствене установе.  

Пулсни оксиметар „Масимо Сет“ који је посебно креиран за коришћење код најмлађих пацијената, прецизно, уз помоћ већег броја сензора узоркује ниво засићености кисеоником у крви, уз грешку очитавања вредности мање од једног процента. Поред тога, максимално је смањен број пропуштених правих аларма и лажних аларма током дужег периода мерења. Скоро месец дана нови пулсни оксиметат се успешно користи у Служби педијатрије 

Апарат најновије генерације, капнограф модел „Масимо Емма“ представља иновативни аутоматски радни систем који пружа објективну слику вентилације, прецизно очитавање вредности угљен диоксида у издисају и таласни облик дисања. Користи се код интубираних и неинтубираних пацијената. Код интубираних пацијената верификује адекватно пласиран ендотрахеални тубус и прати његову позицију, први је показатељ повратка спонтане циркулације и врши надгледање статуса лоше перфузије. Код пацијената који нису интубирани, служи као мера хипер и хиповентилације за детекцију апнее и неадекватног дисања, као и за процену стања астме и хроничне опструктивне болести плућа. Коришћење новог система за мониторинг вентилације ће повећати квалитет рада у Јединици интеnзивног лечења и неге Службе анестезије са реаниматологијом, како током садашње епидемиолошке ситуације тако и у редовном раду.