Нова савремена болница на новој локацији

Председник Републике Србије Александар Вучић, приликом посете шабачком насељу Мајур 10. марта, између осталог изјавио је да ће наш град добити потпуно нову болницу на новој локацији, са новом опремом. У изградњу и опремање нове болнице биће уложено 50 милиона евра.

Реализација Пројекта реконструкције и доградње комплекса Опште болнице и Дома здравља Шабац је у пуном замаху.  Конзорцијум фирми које су ангажоване за израду пројектне документације успешно реализује пројектне задатке. После завршеног снимања постојећег стања објеката, извршених анализа и исказаних реалних потреба, приступило се изради Генералног пројекта. Урађена су варијанта решења, анализа новог простора уз сагласност менаџмента обе установе, а потом и студија изводљивости и економске исплативости.

У веома кратком року ће Генерални пројекат бити дат Ревизионој комисији на сагласност. После добијања сагласности креће се у израду идејних решења.

Израдом Генералног пројекта постављена су концептуална решења објеката Опште болнице и Дома здравља Шабац.

Предложена локација за изградњу нове Опште болнице налази се у зони ПЦ III, градски полупрстен, (сточна пијаца у насељу Камичак) оивичена је улицама Хајдук Станка са источне и Гаврила Принципа са југозападне стране, док је на северној страни граница парцеле заштитни појас железнице. Постојање инфраструктуре и непосредна близина брзих саобраћајница и будућег ауто пута и новог моста, су определили локалитет.

Нови болнички комплекс је пројектован у капацитету од 600 постеља на укупно 74 хиљаде метара квадратних корисног простора конципираног по највишим интернационалним стандардима за модерне болнице. Обезбеђена је функционална комуникација на свим нивоима између целина и максималан комфор за пацијенте у двокреветним собама.

Предвиђено је комплетно инсталирање нове медицинске опреме и осталог мобилијара. Такође, имплементиран је концепт савременог коришћења енергије за грејање, хлађење и вентилацију, као и ефикасан систем функционисања болничких сервисних служби.

Главни објекат болничког комплекса смештен је у средишњем делу троугаоне парцеле, означен са „А“.  У функционалном и просторном смислу подељен је на 4 целине и то блокове А0, А1, А2 и А3.

Блок А0, бруто површине 9595м2 замишљен је као централна зона која истовремено спаја и раздваја два болничка блока, А1- хируршки и А2-интернистички. Испод блока А0 предвиђена је и подземна гаража бруто површине 9752 м2. У приземном делу објекта А0 са југозападне стране смештен је главни улаз у болницу, у коме се налази централни хол и пријемни пулт за отварање историја болести и даљим усмеравањем пацијената. Објекат А1 спратности По+П+8 (подрум, приземље и број спратова), бруто површине 25842 м2 и замишљен је као Хируршки блок са пријемом за ургентно збрињавање са обезбеђеним адекватним саобраћајним и пешачким приступом. Објекат А2 спратности По+П+5, бруто површине 16621 м2 , замишљен је као интернистички блок са обезбеђеним приступом из улица Гаврила Принципа. Објекат А3 спратности По+П+4, бруто површине 6318 м2 замишљен је као поликлички блок. У приземљу се налази дечија поликлиника са посебним улазом, као и поликлиничка дијагностика осталих специјалности. Веза са поликлиничком дијагностиком остварена је преко објекта А0, кроз централни хол као и са дијагностиком са хирушког блока. На осталим етажама блока А3 налазе се интернистичке и хируршке амбуланте и физикална терапија.  Служба за педијатрију смештена је у поликлиничком блоку, због раздвајања деце од одраслих пацијената и остваривања брзе везе са дечијим амбулантама.

У објекту „Б“ спратности По+П+1 бруто површине 2100 м2 смештена је Служба за инфективне болести, у приземљу амбулантни део а на спрату стационар.

У објекту „В“ спратности По+П+2 бруто површине 3540 м2 смештена је Служба за психијатрију. Објекат је визуелно и физички одвојен од осталих делова комплекса. У приземљу је смештена дневна болница и амбуланте а на спратовима стационар, који је раздвојен на мушки и женски део. Предвиђено је посебно ограђено двориште које има терапијску намену за пацијенте.

Дом здравља Шабац по овој варијанти концептуалног решења остаје на старој локацији. У објектима Дома здравља који се налазе у улицама Војислава Илића и Проте Смиљањића и у придодатом комплексу Хируршког блока, после реконструкције и адаптације простора, биће смештене све службе.