Почетак прве фазе пројекта

Предузеће за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу СЕТ д.о.о. Шабац, ангажовано је за израду пројектне документације за реконструкцију и доградњу комплекса Опште болнице и Дома здравља Шабац.

Реализација пројекта је започела и представници предузећа СЕТ активно раде на детаљном снимању тренутно доступних објеката наше установе, у циљу  израде пројекта изведеног стања. Ово је веома важан корак у пројектовању будућег стања, какво је планирано после завршетка реконструкције и доградње.

Модерна и функционална болница, технолошки логично повезана, са стационарним  делом у једном објекту, већим бројем амбуланти, само су неки од задатака који ће бити имплементирани у израду пројекта будућег стања, у складу са савременим нормама, стандардима и прописима.

Финансијска средства за реализацију свих елемената пројектног плана је обезбедила Влада Републике Србије преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, уз партнерство локалне самоуправе.