Размена искустава са сремскомитровачким колегама

Представници Опште болнице Сремска Митровица, помоћници директора за финансијске и техничке послове, главна сестра са помоћницима, координатор црвене зоне и инжењери информатике, су били у радној посети у Општој болници Шабац.

На другом по реду радном састанку од почетка ове године, уз обострану размену информација о раду обе установе, фокус јучерашњег сусрета је био на организационо-техничким условима функционисања услужних делатности немедицинског сектора, са посебним освртом на рад вешераја и начин дистрибуције прљавог и чистог веша, као и организација рада спремачица и сервирки.

Директор наше установе др Слободан Поповић заједно са својим помоћницима и сарадницима, у отвореном разговору са колегама из сремскомитровачке болнице, су пренели наша решења и искуства, посебно у организацији рада одсека у Служби за техничке и услужне послове, санитарни надзор и санитетски превоз.