Тромбозе као последица Ковида

Др Михаило Мићић хирург УКЦС и сарадник Опште болнице Шабац

 

– изворни приказ текста доступан на линку  > 7-1-04-Tromboze kao posledica Kovida