Вансекторске службе

СЛУЖБА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ
СЛУЖБА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО
СЛУЖБА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ