28. април- Светски дан сигурности и здравља на раду

Међународна организација рада (International Labour Organisation – ILO) прогласила је дан 28. април- Светским даном заштите здравља и сигурности на раду. Сваке године на овај дан се промовише превенција радних повреда и болести, са акцентом на сигурност, здравље и заштиту којом се смањује број смртних случајева и повреда на раду.
Са једне стране заштите је држава која инфраструктурно, преко закона и служби заштите, штити запослене и контролише превенцију повреда. Али са друге стране је појединац, који је одговоран за праћење процедура, личну заштиту и неугрожавање других у својој околини.
Пандемија утиче на све аспекте рада, од ризика преношења вируса на радним местима, до ослањања на другачије облике радног аранжмана, у смислу рада од куће, које је радницима и послодавцима пружило одређене могућности, али и потенцијалне психосоцијалне ризике.
Стога је циљ ILO да се подигне свест и подстакне дијалог о важности инвестирања у системе заштите на раду, ослањајући се на регионалне и државне примере у ублажавању и спречавању ширења коронавируса на радном месту.
Светски дан сигурности и заштите на раду 2021. се фокусира на јачање механизама заштите на раду и здравствену заштиту, на личном и националном нивоу.
Владе, послодавци и запоселни- сви имају своју улогу сапречавању ширења вируса SARS-CоV-2, баш као и у подизању сигурности и, уопштено, заштити и здрављу на раду.