Colistin – Последња линија одбране

Предавање под овим називом, одржано је 7. марта и односило се се на антибиотик колистиметат натријум (Colistin proiz. Alvogen), који се даје код болничких мултирезистентних бактеријских инфекција, као последње решење кад пацијент не реагује ни на један други антибиотик.

У предавњу, др  Владимир Југовић- клинички фармаколог ОБ Шабац, истакао је растућу опасност за популацију  услед неадекватне примене антибиотика која неминовно доводи до исцрпљења ресурса којима се можемо борити, као и на правилну и адекватну примену антибиотика како би се то предупредило.