Стручни демостратори из фирме произвођача представили су дефибрилатор који је наша установа добила донацијом МЗ

Стручни демонстратори из фирме произвођача  представили су дефибрилатор који је наша установа добила донацијом Министарства здравља и Министраства правде као саставни део опреме уз ново санитетско возило. 

Особље из служби анестезије са реаниматологијом, интерне болести и ургетног пријема које је присуствовало демонстарцији, успешно је прошло обуку за руковање овим апаратом што ће битно подићи кавлитет и безбедност пацијента приликом транспорта.

Уређај „BeneHeart“  је лак и преносив дефибрилатор / монитор који функционише у више радних модалитета: као монитор, мануелни дефибрилатор и АЕД. Намењен је за екстерну и унутрашњу дефибрилацију, сихронизовану кардиоверзију и полуаутоматску дефибрилацију.

Апарат је за употребу у болничким и предболничким условима од стране квалификованог особља које је оспособљено за руковање апаратом , а предтходно прошло едукацију за основну животну подршку и напредну животну помоћ.