Допремљена магнетна резонанца

У Општу болницу „Др Лаза К. Лазаревић“ у Шапцу, испоручена је магнетна резонанца од 1.5Т, произвођача General Electric Signa Explorer.

Екипе сервисера по постављању уређаја крећу са инсталацијом.

Пројекат улази у завршну фазу, где је после адаптације простора извршена испорука апарата и на крају следи калибрација уређаја и обука запослених.