Едукација младих лекара као приоритет

Пут од завршетка студија медицине, преко запослења и даљег усавршавања до стицања звања лекара специјалисте или субспецијалисте, није нимало лак. Строго прописана процедура налаже испуњавање критеријума, од норматива и пројектованих потреба сваке службе, до одобрења руководства, Стручног савета и Управног одбора установе. Потом следи верификација од стране Завода за јавно здравље, а процес закључује Министарство здравља давањем сагласности и расписивањем јавног позива за доделу специјализација.

За сваку здравствену установу секундарног нивоа је есенцијално да плански и континуирано продукује специјалистички кадар. У Општој болници Шабац, стручно усавршавање у последње 4 године је омогућено  многим  лекарима. У том периоду додељене су 32 специјализације од којих су 26 у току, а 6 су у завршној фази процедуре.  Две специјализације из интерне медицине које су започете раније,  су управо успешно окончане. Наши млади лекари се даље усавршавају из следећих области: интерне медицине – седморо; за потребе пулмологије – двоје; анестезије – четворо; неурологије – троје; оториноларингологије – четворо; опште хирургије – двоје; гинекологије и акушерства – двоје; педијатрије – двоје; инфективних болести – једно, офталмологије – једно; психијатрије – једно; урологије – једно; физикалне медицицине – једно и медицинске микробиологије – једно.

У поменутом периоду, додељено је и  11 ужих специјализација. Троје колега од звања субспецијалисте (кардиологије, лапароскопске хирургије и епидемиологије) дели само одбрана завршног рада, која се ускоро очекује. Из области кардиологије уже стручно се усавршава још двоје специјалиста, а по један из гастроентерологије; клиничке трансфузиологије; интензивне медицине; пулмологије; фармакологије – фармакотерапије и нефрологије.

Стручно усавршавања изискује више година напорног рада, учења, путовања, одвојеност од породице. Едукација и пракса у референтним здравственим установама и матичном факултету су услови без којих се не може, а резултат свега уложеног је стручан кадар чији рад доприноси квалитетном лечењу наших пацијената.