Етички и законски аспекти лекарске грешке

Стручни састанак у организацији наше установе, под називом „Етички и законски аспекти лекарске грешке“ одржан је  у Клубу 21. марта.  Новитете у овој области заинтересованим слушаоцима, ефектно је пренео Прим. др Зоран Катић, специјалиста оториноларингологије и судски вештак.

Предавање су пратили и представници Основног суда у Шапцу, судије Сушић и Митровић.

Здравствени радници кои су присуствовали предавању уписали су по 1 акредитациони бод.