Улога лекара у раној дијагностици и лечењу генерализованог анксиозног поремећаја

Др Љиљана Станимировић, специјалиста психијатрије одржала је предавање на тему: „Улога лекара у раној дијагностици и лечењу генерализованог анксиозног поремећаја“.

Веома посећен стручни састанак акредитован у организацији Опште болнице Шабац, одржан је 16. марта у Клубу и носио по 1 бод за слушаоце.