Наша сарадња са терцијарним здравственим установама и регионалним болницама – на завидном нивоу упркос епидемији

Циљ сарадње на првом месту је едукација кадра и помоћ суграђанима којима су потребне здравствене услуге установа  терцијарног нивоа. То је у директној вези са унапређењем квалитета здравствених услуга које пружа Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић – Шабац“.

Интензивна сарадња се одвија са Ургентним центром УКЦ Србије, клиничко-болничким центрима: „Бежанијска коса“, „Звездара“, „ Др Драгиша Мишовић“, такође, са Институтом за радиологију и онкологију Србије и Институтом за здравствену заштиту мајке и детета Србије, здравственим установама терцијарног нивоа са којима имамо потписане уговоре о пословно – техничкој и едукативној сарадњи. Такође, успешна пословна сарадња се остварује и са околним регионалним болницама.

У нашој установи прошле недеље је гостовао доц. др Борисав Тошковић, хирург и заменик директора КБЦ „Бежанијска коса“. Том приликом је урађена комплексна хируршка процедура на патолошки измењеном бубрегу, први туп таквог  типа у нашој установи.