Пројекат у пуној брзини

Представници пројектантских тимова СЕТ д.о.о.  Шабац и БГ АРХ д.о.о. Београд, испред конзорцијума фирми које су ангажоване за израду пројектне документације за реконструкцију и доградњу комплекса Опште болнице и Дома здравља Шабац, су одржали радни састанак са директорима и инжењерима обе здравствене установе.

Циљ јечерашњег састанка је био упознавање менаџмента са активностима у вези пројектовања будућег стања на основу завршеног пројекта снимања изведеног стања. Посебно су истакнути стандарди којим ће се руководити у планирању основе и функционалности објеката, уз вођење рачуна о фазама извођења радова током доградње и реконструкције, тако да они не  утичу на свакодневно пружање здравствених услуга. Такође, пројектанти су пренели своја искуства стечена у изради пројектног задатка реконструкције и доградње Здравственог центра Ужице.

После састанка у Шапцу, представници Опште болнице и градске управе Града Шапца, заједно са пројектантима конзорцијума су имали састанак у Београду са финансијским носиоцем пројекта. Канцеларија за управљање јавним улагањима је упозната са напретком у изради пројектно-техничке документације у пројекту реконструкције и доградње комплекса  Опште болнице и Дома здравља Шабац.

Планирано је да се току идуће недеље обаве директни разговори пројектантског тима са начелницима и главним сестрама како би се сагледале потребе сваке појединачне службе за унапређењем њиховог радог простора.

Пројектанти су се обавезали да ће до краја трећег квартала идуће године презентовати компјутерску верзију детаљног тродимензионалног модела будућег изгледа „Болница под једним кровом“.

Да подсетимо, модерна и функционална болница, технолошки логично повезана, са стационарним делом у једном објекту, већим бројем амбуланти, само су неки од задатака који ће бити имплементирани у израду пројекта будућег стања, у складу са савременим нормама, стандардима и прописима.