Служба биохемијске лабораторије

Добро дошли у Биохемијску лабораторију

Како лабораторијске анализе имају кључну улогу у постављању дијагнозе, праћењу терапије и прогнози болести, обавеза лабораторије је да омогући  лекару, односно пацијенту, добијање тачног и правовременог налаза о концентрацији компонената у биолошком материјалу.
Набавком опреме врхунског квалитета, добро обученим кадром, континуираном едукацијом, применом принципа добре лабораторијске праксе, спровођењем контроле квалитета рада и увођењем политике квалитета стремимо подизању модерне ефикасне лабораторије у складу са научним и светским стандардима.

Са поштовањем,
начелник Биохемијске лабораторије
Мр Јелена Викић, спец.мед.биохемије
Главни лабораторијски техничар
Весна Матић, ВЛТ