Служба интерне медицине

Добродошли на wеb-страницу Службе за интерну медицину Опште болнице Шабац
Ова презентација замишљена је првенствено да бисмо Вама, нашим суграђанима и корисницима наших услуга, омогућили брзо и лако информисање о делатности наше Службе. Служба за интерну медицину смештена је у два објекта. Интерно одељење са амбулантно поликлиничком службом  налази се у објекту у Улици Попа Карана 2. Иза ове зграде, у мањем објекту, смештене су Амбуланта за кожно-венеричне болести и Алерголошка амбуланта, које такође припадају Служби интерне медицине.
Интерно одељење-стационар засполаже са 84 постеље, од којих је10 смештено у Коронарној јединици, што спада у веће коронарне јединице у Србији. Јединица полуинтензивне неге има 8 постеља, а Јединица за опсервације 4. Поред Интерног одељења, оформљена је и Дневна болница, у којој се обављају дијагностичке и терапијске процедуре које захтевају стационарно праћење, а могу се завршити у току 24х. Оваквом организацијом стационара обухватили смо различите аспекте и тежине патологије интерне медицине, што омогућава одржавање  и побољшавање квалитета услуге.
Значајан сегмент нашег свакодневног рада је и амбулантно-поликлиничка служба, на коју посебно желимо да Вам скренемо пажњу. Дијагностичке процедуре које пружа ова служба обухватају све субспецијалистичке делатности интерне медицине, изузев интервентних кардиолошких и гастроентеролошких, које се обављају само у терцијарним установама.
Позивамо Вас да се са њима ближе упознате истражујући даље странице ове презентације.
Екипа лекара, медицинских сестара и другог особља Службе интерне медицине на располагању Вам је 24 сата, 7 дана у недељи.  Обратите нам се, Ваше здравље је наша брига.
Начелник интерне медицине.

др. Гордана Радаковић, шеф одсека за интензивну негу коронарне јединице
др Предраг Пајић, шеф кабинета за кардиолошку функционалну дијагностику