Служба неурологије

Начелник и главна сестра одељења координирају радом свих ових одсека и одговорни су за адекватно збрињавање и лечење пацијената по медицинским стандардима. Месечно у служби неурологије буде стационарно лечено око 1500 пацијената.

Дакле од осам лекара који раде тренутно у служби неурологије, шест лекара ради по један дан у недељи дијагностику, један лекар је лекар специјалиста дечије неурологије и активан је у амбулантном раду два  пута недељно и у свакодневним консултацијама где се тражи мишљење дечијег неуролога. Укупно се прегледа око 20,000 пацијената.

15.09.2015. одељење неурологије О.Б.Шабац је увршћено у ред центара који у свом склопу имају јединицу за мождани удар – интезивно лечење пацијената са можданим ударом најсавременијом методом – тромболитичке терапије.