Служба пнеумофтизиологије

Служба пнеумофтизиологије својим просторним капацитетима, опремљеношћу и стручним кадром у потпуности превентивно, дијагностички и терапијски збрињава пулмолошке болеснике у Општој болници „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац.
Дугогодишња традиција и искуство уз висококвалификовани стручни кадар који своја знања континуирано унапређује савременим светским сазнањима, дају могућност за брзу дијагностику и терапијско деловање.
Одлична сарадња са установама терцијарног типа, омогућује нашим пацијентима лечење по највишим стандардима, као и у случају потребе, наставак лечења у истим.