Служба за патолошко-анатомску дијагностику

Једна од најмлађих одељења у Општој болници је Служба патологије. Одељење је оформљено 1970. године.
У временском периоду од скоро 40 година, у Служби патологије радили суследећи лекари: Ђорђе Симић, Небојша Арсеновић, Аранка Томић, Сања Милинковић.
У својим зачецима шабачка патологија је располагала како са скромним простором, тако и са скромним инструментаријом и људством које је обављало око 1300 хисто-патолошких анализа.
Данас је то модерна лабораторија у којој су запослена три лекара – специјалисти паталошке анатомије и то: Славица Шућур-Митровић начелница службе,  Милан Симић  и Сандра Владисављевић.
У лабораторији раде: ВМТ Јелена Јанковић, два лабораторијска техничара Весна Николић и Слађана Марјановић, помоћник обдуцента Данијел Мањенчић, као и једна спремачица Милица Макевић.
Данас се патологија по свом структурном концепту састоји из две лабораторије: хисто-патолошке и цито-патолошке, а у плану је да се оформи имуно-хисто-хемијска лабораторија.
Патологија располаже са 150м2 лабораториског простора који је у целости квалитетно реновиран 2008-2009 године.
У току 2012. год. патологија је обавила око 4000 хисто-патолошких анализа, 120 ex tempore анализа, 1000 цитолошких анализа, 60 клиничких обдукција као и велики број судско – медицинских вештачења.
У претходним годинама посебан акценат је стављен како на техничку опремљеност, тако и на стручно усавршавање запослених. Такође, у плану је и реновирање и набавка расхладних комора за потребе патологије.
У стручном и организационом делу посла, посебна помоћ је пружена од стране Доц. др Дејана Опрића са Института за патологију Клиничког центра Србије.
Нови инструментариј и опрема и увођење многих специјалних бојења, пуштања у рад цитолошке лабораторије, као и одлазак лекара и лабораната на континуирану едукацију из хисто-патолошке и цитолошке технике, су омогућили шабачкој патологији да се сврста у ред најбољих установа тог типа у Србији.
Данас, се са поносом можемо рећи да је одељење патологије – дијагностички центар Опште болнице Шабац.

В.д. начелника службе патологије
Др Славица Шућур-Митровић