Служба за радиолошку дијагностику

Служба радиолошке дијагностике пружа услуге болничким и амбулантним пацијентима са подручја града Шапца и околних општина. Током деценија рада стално се унапређује по питању опреме и образовања радиолога и радиолошких техничара.

Рад у служби је тимски, а у тим се по потреби укључују лекари других специјалности. Специфичност организације рада је да се радиолози и радиолошки техничари континуирано обучавају да раде на што већем броју радних места у складу са потребама и обимом посла.

Запослено је 10 лекара (8 радиолога и 2 лекар на специјализацији),
23 радиолошка техничара (7 са вишом школском спремом), 2 шалтерска радника и
2 спремачице.

У служби радиолошке дијагностике постоје: 2 радиографска апарата,
2 радиоскопска апарата, 1 мамограф, 1 мобилни рентген апарат за хируршке сале, 1 УЗ апарат и 1 МСЦТ апарат.

Према подацима за 2015. годину укупан број обављених прегледа износи око 50 000.

Др Борисав Лукић