Стручни курс групе предавача „Ургентна стања у трудноћи, порођају и постпорођајном периоду – аспект деловања акуш. сестре“

Стручни курс групе предавача: „ Ургентна стања у трудноћи, порођају и постпорођајном периоду – аспект деловања акушерске сетре“ у организацији ОБ Шабац, одржан је  у Клубу 28. фебруара.  Обзиром на техничка ограничења у спровођењу курса – исти је поновњен за другу групу слушалаца 2. марта. Курс је похађало укупно 154 сетре и техничара, сваки пут по 77, колико је износио максималан број.

Сви ученици који су похађали курс, добили су по 6 бодова.