„Здравље за све“

Под слоганом „Здравље за све“, Светски дан здравља ове године посвећен је обележавању 75 година унапређења јавног здравља. Током седам и по деценија активности јавног здравља унапређен је квалитет живота великог броја људи. Стога, ово је прилика да се осврнемо на ове успехе и да укажемо да је потребно уложити додатне напоре у циљу обезбеђења здравља за све.

Кључне поруке Светског дана здравља 2023. године су:

• Здравље за све је концепт који тежи остварењу права на здравље као основног људског права.

• Један од кључних циљева је обезбеђење приступа здравственим услугама у складу са потребама, независно од финансијских могућности. На жалост, 30% светске популације није у могућности да приступи основним здравственим услугама, а скоро две милијарде људи суочава се са катастрофално малим могућностима издвајања за здравствене услуге и здравље, са значајним неједнакостима које утичу на оне у најугроженијим окружењима.

• Универзална покривеност здравственом заштитом обезбеђује приступ основним здравственим услугама и пружа финансијску заштиту. Да би здравље за све постало стварност потребан је приступ висококвалитетним здравственим услугама како би појединци и заједнице могли да брину о свом здрављу и здрављу својих породица, довољан број квалификованих здравствених радника за пружање здравствених услуга и доносиоци одлука посвећени улагању у универзалну покривеност здравственом заштитом.

• Развијање и унапређење примарне здравствене заштите је најефикаснији начин да се обезбеди и унапреди доступност здравствених услуга.

• Ванредне околности које утичу на здравље и доступност здравственим услугама, укључујући климатске промене, миграције, хуманитарне и ратне кризе, наглашавају значај доступности услуга здравствене заштите за све.

Зашто је важна универзална доступност здравственој заштити?

У оквиру друштвене бриге за здравље обезбеђује се здравствена заштита која обухвата:

1) очување и унапређење здравља, откривање и сузбијање фактора ризика за настанак обољења, стицање знања и навика о здравом начину живота;

2) спречавање, сузбијање и рано откривање болести;

3) правовремену дијагностику, благовремено лечење, рехабилитацију оболелих и повређених;

4) информације које су становништву или појединцу потребне за одговорно поступање и за остваривање права на здравље.

Шта свако од нас може да уради за своје здравље?

  • Правилно се храните! Не прескачите оброке, водите рачуна о избору намирница и начину њихове припреме.
  • Одржавајте пожељну телесну тежину.
  • Будите физички активни сваког дана!
  • Реците НЕ дувану! Будите заговорник окружења без дуванског дима.
  • Ограничите унос алкохолних пића!
  • Дружите се!
  • Редовно контролишите своје здравље код свог изабраног лекара.