Деманти на нетачне наводе изнете у тексту „Медицинско особље без ковид надокнаде“, објављеном 29.10.2020. у електронском издању шабачких недељних новина „Подринске“

У циљу истинитог информисања јавности, износимо следеће чињенице:

У складу са инструкцијама, а на основу дописа Министарства здравља бр 120-01-31/2020-05 од 23.04.2020.  и  Републичког фонда здравственог осигурања Филијала Шабац 03 бр. 450-828/20 од 17.07.2020. и  01 бр. 450-5828/20-1 од 03.08.2020. , Менаџмент ОБ Шабац донео је одлуку бр. 09-1/1234 од 20.08. 2020.  којом се одобрава исплата новчане помоћи запосленима у Општој болници Шабац који су свакодневно ангажовани на спровођењу мера и активности везаних за заштиту здравља становништва, односно лечењу и спречавању ширења епидемије болести Covid-19. Управни Одбор ОБ Шабац је на седници одржаној 03.09.2020. упознат са одлуком и није имао примедбе на њене одредбе.

Право на исплату новчане помоћи, која се исплаћује на месечном нивоу, остварују запослени ангажовани у јединицама за интензивно лечење и негу у висини 30% увећања зараде за редован рад; запослени ангажовани на одељењима – јединицама за стандрадно лечење и негу у висини од 20% увећања.  За остале запослене који су у мањем обиму ангажовани у збрињавању и лечењу пацијента оболелих од болести Covid-19,  новчана помоћ се утврђује у висини 10% увећања зараде за редован рад.

Такође, на основу одлуке, исплата средстава ће се вршити тек после доношења Закључка Владе РС и преноса средстава за ову намену из Буџета РС преко надлежне Филијале РФЗО на рачун установе.

С обзиром да су испуњени сви законом предвиђени услови, одлука је ступила на снагу и Општа болница Шабац је исплатила стимулацију за запослене који су остварили то право, по напред сврстаним категоријама, од времена почетка епидемије до данас.  Исплата је извршена за месеце: март, април, мај, јул, август и септембар. У тексту је нетачно наведно да је увећање исплаћено само за месец јул, а да је у августу исто ускраћено запосленима који су остварили то право. Напомињемо да ће се стимулације запосленима у виду увећања зарада по успостављеним критеријумима наставити и убудуће, све док буде потребе за додатним ангажовањем током борбе са актуелном епидемијом.  Истичемо, да ажуриране спискове запослених који су ангажовани на лечењу и нези Covid-19 оболелих пацијената, за сваки месец посебно – достављају њихове службе на реализацију Економско–финансијској служби.

Још једном апелујемо на новинаре да јавности презентују само проверене и тачне информације, нарочито у време великог притиска на здравствени систем, који  истрајава и успешно се супротставља опакој болести која угрожава све, без изузетка. Зато, у циљу опште заштите – будимо и останимо одговорни поштујући прописане мере које спречавају ширење инфекције вирусом SARS CoV-2.