Кадровска појачања у Општој болници Шабац

Одлуком Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање, одобрена су још 304 нова радна места у здравственом сектору за укупно 53 установе у земљи.  Том одлуком, за Општу болницу Шабац одобрен је пријем 20 медицинских и 10 немедицинских радника. Преко Министарства здравља, они ће у наредном периоду бити сукцесивно запошљавани на потребна радна места, на неодређени и одређени временски период.

Такође, за нашу установу  посредством донације Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) одређена су финансијска средства за запослење 10 здравствених радника, по 5 лекара и 5 медицинских сестара и техничара. Они ће бити додатно ангажовани у борби против актуелне епидемије, у оквиру имплементације УНОПС пројекта за Подршку запошљавању кадрова у здравственим установама у Србији ради успостављања контроле и сузбијања вируса COVID-19. Трајање пројекта је ограничено на 6 месеци.