Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама

Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама или Светски дан дрога, обележава се 26. јуна сваке године како би се ојачала акција и сарадња у постизању света без злоупотребе дрога. Овогодишњи Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама препознаје да ефикасне политике о дрогама морају бити укорењене у науци, истраживању, пуном поштовању људских права, саосећању и дубоком разумевању друштвених, економских и здравствених импликација употребе дрога. Глобални проблем дроге представља вишеструки изазов који дотиче животе милиона људи широм света. Од појединаца који се боре са поремећајима употребе супстанци до заједница које се боре са последицама трговине дрогом и организованог криминала, утицај дроге је далекосежан и сложен.

Централно за решавање овог изазова је императив усвајања приступа заснованог на научним доказима који даје приоритет превенцији и лечењу. Хајде да заједно појачамо наше напоре у борби против глобалног проблема дроге, вођени принципима науке, саосећања и солидарности. Кроз колективну акцију и посвећеност решењима заснованим на доказима, можемо створити свет у коме су појединци оснажени да воде здрав, испуњен живот.

Овогодишње обележавање Међународног дана борбе против злоупотребе и незаконите трговине представља позив на:

  • Подизање свести. Повећати разумевање ефикасности и исплативости стратегија превенције заснованих на доказима, наглашавајући њихов утицај на ублажавање штетности употребе дрога.
  • Заговарање улагања. Подстакните већа улагања у напоре на превенцији од стране влада, креатора политике и стручњака за спровођење закона, наглашавајући дугорочне предности ране интервенције и превенције.
  • Оснаживање заједнице. Опремити заједнице алатима и ресурсима за спровођење иницијатива за превенцију засноване на доказима, подстичући отпорност на употребу
    дрога и промовишући решења која предводе заједница.
  • Олакшање дијалога и сарадње између заинтересованих страна како би се побољшале праксе и политике превенције засноване на доказима, неговање окружења подршке за размену знања и иновације.
  • Промовисање и креирање политике засноване на доказима. Залагати се за креирање политике засноване на доказима на националном и међународном нивоу, обезбеђујући да су политике о дрогама засноване на научним истраживањима и засноване на најбољим праксама.
  • Ангажовање заједнице. Подићи свест о важности ангажовања заједнице и учешћа у осмишљавању и примени ефикасних програма превенције дрога, оснажујући заједнице да преузму власништво над напорима у превенцији.
  • Оснаживање младих. Дајте младима знање, вештине и ресурсе да постану покретачи промена у својим заједницама, залажући се за иницијативе за превенцију дрога и појачавајући њихов глас у разговору.
  • Промовисање међународне сарадње. Подстицање међународне сарадње и сарадње међу владама, организацијама и заједницама у циљу развоја и имплементације стратегија заснованих на доказима за борбу против трговине дрогом и организованог криминала, препознајући глобалну природу проблема дроге и потребу за координисаном акцијом.

 

Извор: United Nations; International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking