Националне смернице за примену лекова у периоду дојења

Министарство здравља Републике Србије на предлог Републичке стручне комисије за подршку дојењу, именовало је радну групу за израду Националних смерница за примену лекова у периоду дојења.   У Смерницама су разматране најчешће коришћене терапијске групе лекова чија се примена, због присуства хроничних болести и акутних стања може разматрати у периоду дојења. Такође, у документу се обрађује безбедност примене вакцина и коришћење контрацепције у периоду дојења, употреба биљних (лековитих) производа и других додатака исхрани, као и безбедност примена радиолошких и нуклеарно-медицинских дијагностичких метода и утицај супстанци које изазивају  зависност (алкохол, никотин, кофеин и дрго).

У прилогу је доступна електронска верзија – линк за преузимање > Националне смернице за примену лекова у периоду дојења