Посао за најуспешније дипломце медицинске струке

У оквиру Програма запошљавања најуспешнијих дипломаца свих медицинских факултета и матураната свих средњих медицинских школа из наше земље, њих укупно седам стотина младих, данас су добили посао. Двеста лекара и пет стотина медицинских сестара и техничара су испунили строге критеријуме Министарства здравља и добили прилику за рад у струци и даље усавршавање. Уговори о раду додељени су на свечаној церемонији у Палати „Србија“ на Новом Београду.

На основу Решења о одређивању здравствених установа из Плана мреже у којима ће се извршити пријем најбољих дипломаца, нашла се и Општа болница Шабац.

Доктор медицине Светлана Ранђеловић је у року и са завидним просеком 9,63 завршила студије на Медицинском факултету у Београду. Као један од најбољих дипломаца приправнички стаж је обавила у Клиничком центру Србије. Млада докторка је донела одлуку да одабере нашу установу да у њој гради своју професионалну каријеру, уместо у неком од београдских клиничких центара. Од данас, др  Светлана Ранђеловић је запослена у сталном радном односу у Служби пријема и збрињавања ургентних стања Опште болнице Шабац. Њен избор  потврђује да је наша установа добра база за грађење успешне професионалне каријере и даље усавршавање.

Укупно седам медицинских сестара и здравствених техничара је примљено у стални радни однос у нашу установу током претходне две године, на основу истог програма запошљавања најуспешнијих дипломаца медицинске струке.