Сектор поликлиничких служби за обављање заједничких медицинских послова