Организациона шема REZ

Управни одбор >

Председник УО
Дипл. економиста Радивој Мићић
Чланови УО
Проф. др Иван Пауновић, члан
Дипл. правник Владимир Бојић, члан
Дипл. економиста Марина Митровић, члан
Др Милан Грујић, члан из установе
Др Душко Сибинчић, члан из установе
ВМС Слађана Јанковић, члан из установе

Надзорни одбор >

Председник НО
Славко Радовановић, дипл. ецц.
Чланови НО
Невенка Симић, дипл.ецц., члан
Др Дарко Вукојчић, спец. гинеколог, члан из установе
вмт Горан Тодић, ртг техничар, члан из установе

 

Етички одбор >

Из реда запослених здравствених радника ОБ Шабац чланови Етичког одбора су:
Др Дејан Максимовић – председник
Др Љиљана Тодоровић
Др Сњежана Пупавац – Стојановић
Др Славица Нешковић
Др Бојана Грујић                                                                                                                                                                                                                                                                          

Из реда грађана са завршеним правним факултетом чланови Етичког одбора су:
Милена Симић
Иван Ковић

 

 

Руководећи тим – менаџмент Опште болнице Шабац >

вд Директор-а
др Слободан Поповић

Помоћник директора за интернистички сектор
др Миливоје Ђурић

Помоћник директора за хируршки сектор
др Миломир Максимовић

Помоћник директора за немедицински сектор
дипломирани економиста Гордана Марковић

Помоћник директора за сектор поликлиничих служби за обављање заједничких медицинских послова
др Славица Ђурић

Помоћник директора за унапређење квалитета рада, болничке инфекције и стандарде.
др Јасмина Максимовић

Главна медицинска сестра
Вмс Данијела Ђурашковић

Стручни савет Опште болнице Шабац >

Стручни савет ОБ Шабац
Прим. др Нада Панић Јелић, председник
Др Небојша Дакић
Др Душко Сибинчић
Др Зоран Ђурковић
Др Владимир Југовић
Др Бранислав Авдаловић
Др Милан Грујић

Комисија за унапређење квалитета рада ОБ Шабац
Др Душко Сибинчић специјалиста оториноларинголог
Др Снежана Михаиловић, специјалиста инфектолог
Др Јелена Милошевић, специјалиста дечје неурологије
Др Владимир Југовић, специјалиста клиничке фармакологије
Вмс Данијела Ђурашковић, главна сестра ОБ Шабац

Сви директори Опште болнице Шабац >

 

Хируршки сектор >
Служба опште хирургије
др Миломир Максимовић, начелник службе
вмс Биљана Ћирић, главна сестра 

др Трифун Стајчић, начелник службе
вмс Драгана Лукић, главна сестра 
 
др Душко Сибинчић, начелник службе
др Милутин Икодиновић, шеф одсека максилофацијалне хирургије
вмс Тања Зејак, главна сестра 
 
др Александар Лукић, начелник службе
вмс Добрила Мићић, главна сестра 
 
 

 

Интернистички сектор >
др Биљана Живановић, начелник службе
вмс Слађана Јовановић, главна сестра
Прим. др Љиљана Станимировић, начелник службе
вмс  Верица Миловановић, главна сестра 
 
др Сњежана Пупавац – Стојановић, начелник службе
вмс Јасмина Лазић, главна сестра 
 
др Драгана Станковић-Тошковић, начелник службе
вмс Љиљана Крсмановић, главна сестра 

 

Немедицински сектор >
 
дипломирани правник Слободан Лазић, начелник службе
 
дипломирани економиста Биљана Крсмановић-Новаковић, начелник службе
 
дипломирани инжењер Александар Мартиновић, начелник службе
 
Ненад Алексић  в.д. начелника службе
 
 
Одговорна лица>
 
Лице за безбедност и здравље на раду
Јелена Арсеновић од 08.09.2007. године
 
Одговорно лице за заштиту од пожара
Предраг Пајић од 07.06.2019. године 
 
Одговорно лице за информације од јавног значаја 
Др Бранко Васић од 30.03.2021. до 05.04.2023. године
Мр. пх Бојана Поповић од 05.04.2023. године
 
Одговорно лице за заштиту од јонизујћег зрачења 
Др Борисав Лукић до 01.06.2022. године
Др Гордана Филиповић од 10.08.2022. године
 
Одговорно лице за медицински отпад и животну средину
Наташа Ракић од 31.01.2011. године 
 
Одговорно лице за послове безбедности, одбране и ванредних ситуација 
Томислав Цветковић од 26.07.2019. године 
 
Одговорно лице за донације
Биљана Крсмановић од 23.12.2019. године